مشاهده عکس ها
ورودی خوابگاه پردیس
حیاط خوابگاه پردیس
حیاط خوابگاه پردیس1
چمن مصنوعی خوابگاه پردیس
پردیس
خوابگاه پالایش
   
   
   
 

سیستم جامع خوابگاهی نسیم
برنامه نویس و طراح:
مجتبی شکوه حاج عباسعلی خان
سال ساخت نرم افزار:
1388
پیشنهاد، انتقاد:
mojtaba_shokoh@yahoo.com
آدرس:
دانشگاه هرمزگان